COVID-19

Oppdatert: 1.07.2022

Alicja Renhold utfører renhold som normalt i tiden fremover.

Levering av våre tjenester regnes ikke som et sosialt besøk i ditt hjem. Våre servicemedarbeidere skal levere en tjeneste og holder 1-2 meters avstand.

Rutiner som vi har i forbindelse med Corona-viruset (Covid19)

– Våre ansatte bor og jobber fast i Norge. Alle er fast ansatt hos Alicja Renhold

– Vi har gode og etablerte rutiner for å hindre smittespredning av Covid-19. Vi har alltid stort fokus på håndhygiene og vi bruker engangshansker inne hos kundene (som selvsagt kastes etter hvert kundebesøk).

– Hvis du ønsker at vi bruker ditt eget rengjøringsutstyr, vil vi bruke antibac på kontaktpunkter på utstyret

– Vi bruker alltid nyvaskede kluter og mopper når vi starter rengjøringen hjemme hos kunden, og disse vaskes deretter på 90 grader.

– Utstyr vaskes hver dag – og kontaktpunkter på utstyr vaskes mellom hvert kundebesøk.

– Våre ansatte kjører egne biler, og vi tørker over kontaktflater i bilen med antibac mellom hvert kundebesøk.

– Da en del av våre kunder har hjemmekontor og er hjemme når vi kommer, er det viktig at både kunden og våre ansatte holder anbefalt minsteavstand til andre for å redusere smitterisiko.

-Våre ansatte bruker ikke munnbind hjemme hos kunder så lenge de kan holde 1-2 meters avstand til kunden. FHI anbefaler bruk av munnbind der man ikke kan holde minimum 1 meters avstand. Dersom FHI endrer sine anbefalinger, så følger vi disse rådene.

– Vårt arbeid utføres kun av friske ansatte. Dersom noen får symptomer, vil de teste seg i tråd med FHI’s anbefalinger.

Våre avbestillingsregler

Er du i karantene uten symptomer, kan vi enten flytte renholdet eller utføre renholdet dersom personen som er i karantene oppholder seg i et annet rom eller går ut mens vi vasker.

Er du syk eller i isolasjon med positiv Corona-test, så kan vi ikke gjennomføre vasken. Ta kontakt med oss snarest mulig. Hvis du avbestiller på kort varsel, så vil dette medføre en kostnad for våre kunder.

Har man hjemmekontor eller hjemmeskole med barn og av den grunn avbestiller på kort varsel, så vil dette medføre en kostnad for våre kunder.

Karantene – kunder og ansatte

Vi forholder oss til de enhver tid gjeldende råd som gis av FHI.

Kunder satt i isolasjon eller som er syke, vil ikke kunne motta tjenester fra oss. Generelt vil vi si at våre kunder, ved sykdom, er flinke til å ta kontakt for å avbestille renholdet.

Informasjon angående håndhygiene og smitte er kommunisert til våre ansatte.

Her kan du laste ned rutinebeskrivelsen kommunisert til våre ansatte (engelsk, pdf)

Her kan du finne mer informasjon fra FHI

Her kan du laste ned oversikt over hvilke områder som bør rengjøres ofte